Position: 32V 476680 6833775 UTM

Map source: (Vector) | Raster
Map size: Small | Medium | (Large)
Fit on screen: All| Breheimen| Dovrefjell| Jostedalsbreen| Jotunheimen| Reinheimen| Rondane

Show peaks
with height above:
and prominence above:

1. Glittertinden 2464 m (p=975)
2. Store Memurutinden Østtoppen 2367 m (p=337)
3. Leirhøe 2330 m (p=290)
4. Trollsteineggje 2300 m (p=100)
5. Søre Veotinden (Høyeste Veotinden) 2267 m (p=130)
6. Nautgardstinden 2258 m (p=573)
7. Store Veotindden 2240 m (p=70)
8. Styggehøe 2213 m (p=230)
9. Store Trollsteinhøe (Nørdre Trollsteinhøe) 2201 m (p=347)
10. Veobreatinden 2183 m (p=100)
11. Trollstein-Rundhøe 2170 m (p=140)
12. Nørdre Styggehøbreatinden 2167 m (p=60)
13. Gråhøe 2154 m (p=60)
14. Ryggjehøe 2142 m (p=300)
15. Nautgardsoksle 2089 m (p=50)
16. Svartholshøe 2067 m (p=55)
17. Spiterhøe 2033 m (p=140)
18. Grotbreahesten 2018 m (p=100)

North
Zoom
1
2
(4)
8
16
32
64

© 2010-2012 Stle Schumacher. Map source: Statens kartverk, Geovekst og kommuner. Source to Norway's 2000m peaks: Norges Fjelltopper over 2000 meter (2nd edition) from Glittertind Forlag AS.
East
West
 
South